Show simple item record

dc.contributor.authorMeidla, Tõnu
dc.contributor.authorPaiste, Tõnn
dc.contributor.authorKülaviir, Marian
dc.contributor.authorJürna, Viljar
dc.date.accessioned2018-02-22T10:00:14Z
dc.date.available2018-02-22T10:00:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://datadoi.ut.ee/handle/33/69
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.15155/re-35
dc.description.abstractKäesolev projekt on Eesti Stratigraafia Komisjoni algatatud jätkuprojekti neljas etapp, mis viidi läbi Lõuna-, Kesk- ja Kirde-Eestis ning tegeles stratotüüpsete läbilõigete seisundi kirjeldamise ja nende püsivuse hindamisega. Projekti raames täpsustati stratotüüpsete paljandite asukohti ja hinnati nende seisukorda, et soovitada meetmeid nende geoloogiliselt tähtsate läbilõigete säilimise tagamiseks. Seisundi hindamisel ja soovituste andmisel on arvesse võetud Rahvusvahelise Stratigraafia Juhise põhimõtetest tulenevaid nõudeid. Läbilõiked kategoriseeriti, sest nende käsitlemine samatüübiliste läbilõigete gruppidena andis parema ülevaate esinevatest tüüpilistest probleemidest. Soovitused kaitserežiimi kohaldamiseks või muutmiseks esitatakse lähtudes optimaalsetest tingimustest, mis tagaksid objektide säilimise pikemas perspektiivis. Aruandes tuuakse välja ilmnenud probleemid, mis vajavad lahendamist, ja erinevate kaitserežiimide rakendamise võimalused. Lisaks on käesoleva projekti aruandes mõned stratotüüpsed läbilõiked teistest Eesti piirkondadest, mis erinevatel põhjustel jäid eelmiste projektide kokkuvõtetest välja.en_US
dc.relationMeidla, Tõnu; Ani, Tavo; Paiste, Tõnn; Guitor, Stefi; Helde, Reelika; Jürna, Viljar; Külaviir, Marian; Kütas, Märt; Mänd, Kaarel; Soomer, Sigrid; Tsarjov, Siim (2017). Stratotypes in theory and practice - the Estonian example. 10th Baltic Stratigraphic Conference, Checiny 12-14 September 2017 - Abstracts of oral and poster presentations: 10th Baltic Stratigraphic Conference, Checiny 12-14 September 2017. Ed. Anna Zylinska. Faculty of Geology, University of Warsaw, 56−57.en_US
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectGeoloogiaen_US
dc.subjectStratigraafiaen_US
dc.subjectEestien_US
dc.subjectKambriumen_US
dc.subjectOrdoviitsiumen_US
dc.subjectSiluren_US
dc.subjectDevonen_US
dc.titleLõuna-, Kesk- ja Kirde-Eesti aluspõhjakivimite stratotüüpsete paljandite seisundi hindamineen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/dataseten_US
dc.typeText


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal