Now showing items 1-4 of 4

  • ENSV MN Koondise "Eesti Põllumajandustehnika sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine. ITP enesetäiendussüsteem EPT süsteemis tervikuna. 

   Auväärt, L.; Mikson, M.; Lupp, E.; Titma, Mikk; Trummal, M. (Tartu Ülikool, 1975)
   Aruanne sisaldab ülevaadet koondise „Eesti Põllumajandustehnika“ personaliuuringust, mille eesmärgiks oli insenertehniliste töötajate enesetäiendussüsteemi väljatöötamine. Uurimustöö on täidetud lepingu A-2069 järgi. Andmeid ...
  • Kollektiivisiseste suhete (sotsiaalne mikrokliima) analüüs 

   Kallikorm, A.; Järv, J.; Saarniit, J.; Kenkmann, P. (Tartu Ülikool, 1984)
   Lepingulise uurimistöö käesoleva etapi üldiseks eesmärgiks on vabriku kollektiivi sotsiaalse mikrokliima iseärasuste väljaselgitamine. Viiakse läbi küsitlus vabriku töötajatega ja analüüsitakse sügavuti iga vaatluse alla ...
  • Informatsiooni vahendamise teooria ja praktika probleeme Eesti Raadios 

   Raudam, K.; Saar, A. (Tartu Ülikool, 1984)
   Informatsiooni vahendamist Eesti Raadios on käesolevas töös käsitletud keskse infosaate "Päevakaja" baasil, sest selles väljenduvad kõige selgemalt probleemid, mis on seotud informatsiooni edastamisega kuulajale. Selleks ...
  • Päeviku 3/93 lisaleht 

   Kaldaru, Hella (Tartu Ülikool, 1993-11)
   Uuring Eesti venekeelse telepubliku eelistuste kohta eesmärgiga saada teada, kui vaadatav on VENE VIDEOKANAL ja mille järgi tehaksi valik kanali ning saate osas. Küsimustikus osales 198 inimest.