Uuringut Mina. Maailm. Meedia (MeeMa) on läbi viidud viiel korral – 2002, 2005, 2008, 2011, 2015 küsitlusfirmade abiga.

Recent Submissions

 • Mina. Maailm. Meedia 2011 

  Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin; Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Lauristin, Marju (2011)
 • Mina. Maailm. Meedia 2008 

  Lauristin, Marju; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin; Kalmus, Veronika; Keller, Margit (2008)
 • Mina. Maailm. Meedia 2014 

  Vihalemm, Triin; Kalmus, Veronika; Harro-Loit, Halliki; Keller, Margit; Kello, Katrin; Kiisel, Maie; Kõuts-Klemm, Ragne; Lauristin, Marju; Leppik, Marianne; Masso, Anu; Männiste, Tiiu; Opermann, Signe; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Rämmer, Andu; Seppel, Külliki; Siibak, Andra; Tammpuu, Piia; Uibu, Marko; Vihalemm, Peeter (2014)
 • Mina. Maailm. Meedia 2005 

  Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin; Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Lauristin, Marju (2005)
 • Mina. Maailm. Meedia 2002 

  Lauristin, Marju; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Kalmus, Veronika; Masso, Anu; Lõhmus, Maarja; Keller, Margit; Raudsaar, Mart (2002)