View more

 • 11

  Uuema eesti ilukirjanduse mitmikute loendid 

  Raudvere, Uku; Uiboaed, Kristel (2018-01-04)
  Alates 01.01.2017 jõustus autoriõiguse seaduse muudatus, mis võimaldab digitaalse objekti töötlemist teksti- ja andmekaeve eesmärkidel tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke (AutÕS § 19 lg 31). Samal ...
 • 8

  CATCH-EyoU: Public Authorities engaging with youth: Survey Data: Estonia: Wave1 

  Noack, Peter; Macek, Petr; Kalmus, Veronika; Rämmer, Andu; Beilmann, Mai; Kello, Katrin; Kõuts, Ragne; Opermann, Signe (Tartu Ülikool, 2017)
  The data set was generated within the research project Constructing AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions (CATCH-EyoU) funded by European Union, Horizon 2020 Programme - Grant ...
 • 7

  Eesti Teadus 2016. Statistilised lähteandmed. 

  Raudvere, Kadri (Tartu Ülikool, 2016)
 • 5

  Context-dependent articulation of consonant gemination in Estonian (data) 

  Türk, Helen; Lippus, Pärtel; Šimko, Juraj (2017)
  This dataset is collected from 4 native Estonian speakers with Carstens AG-500 electromagnetic articulograph articluating the 27 combinations of disyllabic words for the purpose of studying gemination in the Estonian ...
 • 3

  Meadow Mari Prosody data 

  Lehiste, Ilse; Teras, Pire; Help, Toomas; Lippus, Pärtel; Meister, Einar; Pajusalu, Karl; Viitso, Tiit-Rein (2005)
  This dataset contains the segmental durations, F0 measurements and formant values F1-F3 from the vowels in 1-4 syllable words in Meadow Mari, a Finno-Ugric language. 8 native speakers read a list of 100 sentences, each ...

Suurem nähtavus

DataDOI-d indekseerivad Google Scholar, Google etc., Teie uurimistööd saavad üle maailma nähtavaks.

Digital object identifier

Kõigil DataDOI kirjetel on DataCite Eesti kaudu (http://datacite.ut.ee) saadud DOI (püsiidentifikaator). See võimaldab jagada publikatsioone või andmekogumeid ja neile tulevikus viidata.


Turvalisus

DataDOI on Tartu Ülikooli juures asuv repositoorium, mis tagab Teie andmetele turvalisuse ja pikaealisuse.

Andmekogud

Artiklid koos lisamaterjalidega

Presentatsioonid ja posterid

Joonised

Kood