• Inari Saami geminates 

  Türk, Helen; Lippus, Pärtel; Pajusalu, Karl; Teras, Pire (2018-11-08)
  Data extracted from the Inari Saami prosody corpus (http://dx.doi.org/10.15155/1-00-0000-0000-0000-00150L), used in Türk et al (2018). The Acoustic Correlates of Quantity in Inari Saami. Journal of Phonetics. Target words ...
 • (Non-)Literalness ratings for Estonian particle verbs 

  Aedmaa, Eleri (2018-06)
  (Non-)literalness dataset of 1481 sentences formed with 184 Estonian particle verbs. Sentences are evaluated by 3 native speakers of Estonian on a 6-point scale [0,5] indicating the degree of compositionality of a particle ...
 • Riigikaitse ja avalik arvamus 2001-06 

  Kivirähk, Juhan (2001-06)
  EV Kaitseministeeriumi tellitud regulaaruuringu "Riigikaitse ja avalik arvamus" andmestik 2001-06
 • Riigikaitse ja avalik arvamus 2001-02 

  Kivirähk, Juhan (2001-03)
  EV Kaitseministeeriumi tellitud regulaaruuringu "Riigikaitse ja avalik arvamus" andmestik 2001-01
 • Riigikaitse ja avalik arvamus 2000-10 

  Kivirähk, Juhan (2000-10)
  EV Kaitseministeeriumi tellitud regulaaruuringu "Riigikaitse ja avalik arvamus" andmestik 2000-10

View more


Suurem nähtavus

DataDOI-d indekseerivad Google Scholar, Google etc., Teie uurimistööd saavad üle maailma nähtavaks.

Digital object identifier

Kõigil DataDOI kirjetel on DataCite Eesti kaudu (http://datacite.ut.ee) saadud DOI (püsiidentifikaator). See võimaldab jagada publikatsioone või andmekogumeid ja neile tulevikus viidata.


Turvalisus

DataDOI on Tartu Ülikooli juures asuv repositoorium, mis tagab Teie andmetele turvalisuse ja pikaealisuse.

Andmekogud

Artiklid koos lisamaterjalidega

Presentatsioonid ja posterid

Joonised

Kood