• Mina. Maailm. Meedia 2011 

  Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin; Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Lauristin, Marju (2011)
 • Mina. Maailm. Meedia 2008 

  Lauristin, Marju; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin; Kalmus, Veronika; Keller, Margit (2008)
 • Mina. Maailm. Meedia 2014 

  Vihalemm, Triin; Kalmus, Veronika; Harro-Loit, Halliki; Keller, Margit; Kello, Katrin; Kiisel, Maie; Kõuts-Klemm, Ragne; Lauristin, Marju; Leppik, Marianne; Masso, Anu; Männiste, Tiiu; Opermann, Signe; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Rämmer, Andu; Seppel, Külliki; Siibak, Andra; Tammpuu, Piia; Uibu, Marko; Vihalemm, Peeter (2014)
 • Mina. Maailm. Meedia 2005 

  Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin; Kalmus, Veronika; Keller, Margit; Lauristin, Marju (2005)
 • Mina. Maailm. Meedia 2002 

  Lauristin, Marju; Vihalemm, Peeter; Vihalemm, Triin; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille; Kalmus, Veronika; Masso, Anu; Lõhmus, Maarja; Keller, Margit; Raudsaar, Mart (2002)

View more


Suurem nähtavus

DataDOI-d indekseerivad Google Scholar, Google etc., Teie uurimistööd saavad üle maailma nähtavaks.

Digital object identifier

Kõigil DataDOI kirjetel on DataCite Eesti kaudu (http://datacite.ut.ee) saadud DOI (püsiidentifikaator). See võimaldab jagada publikatsioone või andmekogumeid ja neile tulevikus viidata.


Turvalisus

DataDOI on Tartu Ülikooli juures asuv repositoorium, mis tagab Teie andmetele turvalisuse ja pikaealisuse.

Andmekogud

Artiklid koos lisamaterjalidega

Presentatsioonid ja posterid

Joonised

Kood